Normes de la Piscina

Es recomana:
No entrar de cop a l'aigua després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Es obligatori:
Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
Dutxar-se abans del bany.
Fer ús del banyador.
Acompanyar els menors de 14 anys.

No es permet:

Accedir al recinte amb cadires, tumbones o similars.
Fumar (en tot el recinte de la instal-lació).
Menjar ni beure en la zona de piscina.
Entrar animals (llevat dels gossos pigall).
Entrar a la zona de bany amb calçat dec carrer.
Introduir objectes de vidre o qualsevol altre material esmicolable.
Utilitzar aparells sonors o musicals que puguin molestar els altres usuaris.
Donar empentes vora de la piscina.
Córrer pel recinte.
Llençar papers o deixalles fora de les papereres.
Tirar-se de cap.